top of page
Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!

Kontakt:

Siedziba i adres kapelanii szpitalnej:

kapelani szpitalni zamieszkują na probostwie parafii św. Jacka w Katowicach-Ochojcu,

ul. Leśna 14, 40-624 Katowice
 

ks. dr Marcin Niesporek

tel. 695665117
e-mail:
marcin.niesporek@katowicka.pl

ks. dr Michał Orlik

tel. 724181949

e-mail: michal.orlik@katowicka.pl

bottom of page