top of page
Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!

Kontakt:

Siedziba i adres kapelanii szpitalnej:

kapelani szpitalni zamieszkują na probostwie parafii św. Jacka w Katowicach-Ochojcu,

ul. Leśna 14, 40-624 Katowice
 

ks. dr Marcin Niesporek

tel. 885400100
e-mail:
marcin.niesporek@katowicka.pl

ks. Michał Kuś

tel. 606252372

e-mail: michal.kus@katowicka.pl

bottom of page