top of page
logo_KSLP.PNG

Zarząd KSLP Oddział Śląski

Zarząd KSLP Oddział Śląski - od czerwca 2016 r.

Członkowie Zarządu

dr Iwona Michnikowska-Grzegorczyk
dr Małgorzata Lewicka
dr Irena Goli-Krajewska

Komisja rewizyjna

dr Urszula Kanik
dr Wiesława Szewczak-Matuszewska
dr Maria Gross
dr Alicja Pigoń-Węgiel
dr Antoni Węgiel

Delegaci na Walne Zgromadzenie KSLP

 

dr Barbara Kopczyńska
dr n. med. Elżbieta Kortyczko
dr Piotr Garbocz
dr Konrad Kowalski
dr Iwona Michnikowska - Grzegorczyk
dr Małgorzata Lewicka

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski, Plac Ks. Emila Szramka 1; 40-014 Katowice

Bank PKO

nr 81 1240 1330 1111 0000 2303 5243

Zarząd KSLP Oddział Śląski

Miesięczna składka dla Członków Stowarzyszenia wynosi 10 zł / emeryci i młodzi lekarze – do 5 lat pracy – 5 zł

PREZES

lek. med. Barbara Kopczyńska (anestezjolog, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie)

  • Black Twitter Icon
R 3.tif

V-CE PREZES

dr n. med. Elżbieta Kortyczko (pediatra, neonatolog)

  • Black Twitter Icon
S 2.tif

SEKERTARZ

Dr Piotr Garbocz

  • Black Twitter Icon

SKARBNIK

Dr Konrad Kowalski

  • Black Twitter Icon
bottom of page